Skip to main content

Ειδικές Εξετάσεις

Στην Αιμοανάλυση Έβρου εκτελούνται οι παρακάτω ειδικές εξετάσεις:

Έλεγχος Προδιάθεσης Σακχαρώδη Διαβήτη

Για τη διερεύνηση των ορίων στο σάκχαρο - την ύπαρξη ή όχι διαβήτη - καθώς και για τυχόν πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητες οι κάτωθι αιματολογικές εξετάσεις:

1. Εξέταση σακχάρου (μέθοδος οξειδάσης της γλυκόζης ή εξοκινάσης)

Αν ένα τυχαίο δείγμα σακχάρου (ανεξάρτητα από το προηγούμενο γεύμα είναι >200 mg/dL και συνυπάρχουν κλινικές ενδείξεις, τίθεται η διάγνωση του διαβήτη.
Αν το δείγμα νηστείας (τουλάχιστον 8 ωρών) είναι <110 είναι φυσιολογικό. Αν είναι >126 mg/dL = πρόχειρη διάγνωση διαβήτη ή μεταξύ 110-126 =διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας, προχωρούμε για επιβεβαίωση σε:
2. Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

3. Έλεγχος γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (έλεγχος της ρύθμισης της γλυκόζης)

4. Έλεγχος των λιπιδίων (όχι όμως σε περίοδο απορρύθμισης, όπου αυξάνουν τα τριγλυκερίδια)

5. Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας (προσδιορισμός ουρίας, κρεατινίνης, ουρικού οξέος, αιματοκρίτη, ανίχνευση λευκώματος στα ούρα - ειδικά της μικροαλβουμίνης, καθώς και μικροβιουρίας.

6. Ανίχνευση αντισωμάτων που ενέχονται στην παθογένεια κυρίως του διαβήτη τύπου 1 (έναντι νησιδιακών κυττάρων -ICA, έναντι ινσουλίνης-ΙΑΑ, έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος-GADA, και έναντι του ενδοκυτταρικού τμήματος του παγκρεατικού ενζύμου της τυροσινοφωσφατάσης- ΙΑ-2ic): ως δείκτες πρόβλεψης και σε μέλη οικογενειών με διαβητικά άτομα.

Κριτήρια για τη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη:

1. Τυχαία μέτρηση γλυκόζης: >200 mg/dl και συμπτώματα Σ.Δ.
ή
2. Γλυκόζη νηστείας >126 mg/dl
ή
3. Γλυκόζη 2 ώρες μετά τη λήψη 75 gr γλυκόζης >200 mg/dl

Έλεγχος Γονιμότητας

Για να διαπιστωθεί σε ποια κατηγορία διαταραχής του Ανοσολογικού της Συστήματος ανήκει μια γυναίκα που αναφέρει καθ' έξιν αποβολές ή υπογονιμότητα, ώστε να της δοθεί μελλοντικά η κατάλληλη θεραπεία, προτείνεται από το ιατρείο μας ο παρακάτω εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος.

Διευκρινίζεται ότι κάθε γυναίκα δεν χρειάζεται απαραιτήτως να υποβληθεί σε όλες τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα.


Το ιατρικό ιστορικό του κάθε ζευγαριού που λαμβάνεται κατά την αρχική επίσκεψη σε εμάς, προσανατολίζει και υποδεικνύει τις συγκεκριμένες απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να προταθούν, για να εντοπισθεί η αιτία ή οι αιτίες του προβλήματος και να διασαφηνισθούν οι λεπτομέρειες του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Καρυότυπος Περιφερικού Αίματος ζεύγους
 • Έλεγχος Θρομβοφιλίας (με 4 μεταλλάξεις και με 12 μεταλλάξεις)
 • NK Cells (Natural Killer Cell Assay)
 • Κυστική Ίνωση
 • Μικροελλείψεις στο Υ χρωμόσωμα
 • Αντιπατρικά Αντισώματα
 • Κατακερματισμός DNA σπέρματος
Έλεγχος Θρομβοφιλίας

Η θρομβοφιλία αφορά σε διαταραχή του συστήματος πήξης του αίματος με συχνότητα εμφάνισης 1/7 στον Ελληνικό πληθυσμό.

Η παρουσία θρομβοφιλίας πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας σειράς διαταραχών του κυκλοφορικού συστήματος μεταξύ των οποίων η φλεβική θρόμβωση, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και επιπλοκές κύησης (αποκόλληση πλακούντα, πρώιμες αποβολές, ελλειποβαρή έμβρυα κ.α).

Μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς ή γενετικούς παράγοντες. Στην δεύτερη περίπτωση ο κίνδυνος εμφάνισης θρομβοφιλίας και γενικά καρδιαγειακών νοσημάτων συνδέεται με μεταλλάξεις ενός ή περισσότερων παραγόντων πήξεως.

Στο Ιατρείο μας εκτελούνται οι παρακάτω δύο κατηγορίες εξετάσεων:

Κλασσικός έλεγχος εξετάσεων:

 • PT
 • PTT
 • Πρωτεϊνη C
 • Πρωτεϊνη S
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • Factor VIII
 • Factor IX
 • Ομοκυστεϊνη
 • APC-Resistance
 • D-Dimmers
 • Αντιπηκτικού λύκου
 • Προσδιορισμός καρδιολιπίνης (IgG, IgM)
 • VDRL
 • Δραστικότητα του αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμξινογόνου (PAI-1)
 • Αντισώματα β2 γλυκοπρωτείνης (IgG, IgM)
 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα = 14, 15, 16

Μοριακός έλεγχος με τις παρακάτω μεταλλάξεις:

 • Μετάλλαξη παράγοντα VLeiden (arg506gln)
 • Mετάλλαξη παράγοντα V-R2 (μετάλλαξη R2 H1299A)
 • Mετάλλαξη προθρομβίνης (FactorII, G20210A)
 • Mετάλλαξη παράγοντα XIII (μετάλλαξη V34L)
 • Mετάλλαξη ομοκυστεϊνης MTHFR-1 (C677T)
 • Mετάλλαξη ομοκυστεϊνης MTHFR-2 (A1298C)
 • Πολυμορφισμός γλυκοπρωτεϊνης GP1a (μετάλλαξη C807T)
 • Πολυμορφισμός γλυκοπρωτεϊνης GPIIIa (μετάλλαξη HPA-1 L33P)
 • Μετάλλαξη PAI-1 (αναστολέας ενεργ. πλασμινογόνου)
 • Μετάλλαξη ινωδογόνου-β (μετάλλαξη -455 G>A)
 • Μετάλλαξη μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης (ACE, I/D)
 • Μετάλλαξη απολιποπρωτεϊνης Β (μετάλλαξη R3500Q)
 • Μετάλλαξη απολιποπρωτεϊνης E (τύποι Ε2/Ε3/Ε4)
Drug Test Ούρων

Στην Αιμοανάλυση Έβρου διεξάγουμε ουρολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση των παρακάτω ναρκωτικών ουσιών.

 • Κοκαϊνη
 • Αμφεταμίνη
 • Χασίς
 • Έκσταση
 • Ηρωϊνη
 • Βενζοδιαζελίνη
Μοριακός Έλεγχος PCR

Η ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στον εργαστηριακό τομέα της ιατρικής και αναζητώντας τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια στη διεξαγωγή εξετάσεων, έχει οργανώσει το τμήμα της Μοριακής Μικροβιολογίας.

Στο τμήμα της Μοριακής Μικροβιολογίας ανιχνεύονται ιοί, βακτήρια, μύκητες και πολλοί άλλοι μικροοργανισμοί με τη μέθοδο της PCR, σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών υλικών.

Η PCR ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 1985 και σήμερα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις της δεκαετίας.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματά της είναι:

 • Υψηλή ευαισθησία, λόγω ακριβούς ποσοτικοποίησης της συγκέντρωσης μολυσματικών παραγόντων.
 • Ανίχνευση DNA ή RNA μολυσματικών παραγόντων, όπως βακτηρίων ή ιών σε κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα, εκεί όπου άλλες παραδοσιακές εργαστηριακές μέθοδοι (καλλιέργεια, ανίχνευση αντισωμάτων) μας δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.
 • Ταχύτερη ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων.
 • Δυνατότητα αλληλουχιών DNA ή RNA από μικροποσότητες οποιουδήποτε βιολογικού υλικού.

Κατάλογος Εξετάσεων Μοριακής Μικροβιολογίας

Έλεγχος Αυτοάνοσων Νοσημάτων

Αντιπυρηνικά/ ΑΝΑ, Anti–ENA, –DNA, Anti SS–A (Ro), SS–B (La), Anti–Sm, Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide

Antibody), ASMA, Ανοσοσφαιρίνες IgA, G, M, D, E, Anti–RNP, APCA, C–ANCA (PR3), P–ANCA (MPO), Anti–SMA,

CRP, RA–test, β2 – Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C Ολικό, Anti–dsDNA, Anti–ssDNA, Anti–μιτοχονδριακά

(ΑΜΑ), Anti–ωοθηκικά.


Μοριακός Έλεγχος HPV

Η μόλυνση από τον ιό του Ανθρώπινου Θηλώματος (Human Papilloma Virus – HPV)
αποτελεί την κύρια αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και της πρόδρομης
τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας (CIN).

Ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 99% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως αποδίδεται στην παρουσία του HPV. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 διαφορετικοί γονότυποι του HPV. Ωστόσο, μόνο μια υποομάδα αυτών σχετίζονται συχνά με καλοήθειες ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού ή κονδυλώματα.

Δεκατρείς τύποι HPV (13, 16, 18, 31, 33, 35, 40, 42, 45, 52, 58, 59, 68) θεωρούνται υπεύθυνοι για την ανάπτυξη καρκινωμάτων και υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων πλακώδους επιθηλίου του τραχήλου μήτρας και ονομάζονται υψηλού κινδύνου (HPV ΥΚ). Αν και η πλειοψηφία των μολύνσεων HPV έχουν παροδικό χαρακτήρα, η χρονίως παραμένουσα μόλυνση από ένα HPV ΥΚ αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη σοβαρών προκαρκινικών αλλοιώσεων και διηθητικού ακανθοκυτταρικού καρκινώματος τραχήλου μήτρας.

Το test Παπανικολάου έχει συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των κρουσμάτων του τραχηλικού καρκίνου. Εντούτοις τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι η ευαισθησία του δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής σήμερα για την αποτελεσματική πρόληψη του τραχηλικού καρκίνου και πρέπει να συμπληρωθεί με τον έλεγχο του HPV DNA με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Σύμφωνα με συγκριτική μελέτη μεγάλου αριθμού περιπτώσεων, η ευαισθησία εντοπισμού της δυσπλασίας υψηλού βαθμού (HSIL) ανέρχεται στο 68.1% για την συμβατική κυτταρολογική εξέταση, 87.8% για την κυτταρολογία υγρής φάσης και σχεδόν 100% για τον συνδυασμένο έλεγχο του HPV DNA με το test Παπανικολάου. Σύμφωνα με πρόσφατη πρόταση ειδικής επιτροπής του FDA των ΗΠΑ, το HPV DNA οφείλει να είναι πρωταρχικό εργαλείο μαζικού ελέγχου σε συνδυασμό με το test Παπανικολάου, σε γυναίκες άνω των 30 ετών. Ο έλεγχος του HPV DNA σε συνδυασμό με το Pap test προσφέρει ευαισθησία 100% και σχεδόν 100% αρνητική προβλεπτική αξία στην ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Η εξέταση DNA με PCR είναι μια ευαίσθητη και μη επεμβατική μέθοδος για τον προσδιορισμό της παρουσίας μιας ενεργής τραχηλικής HPV μόλυνσης. Η τεχνική PCR είναι η πλέον ευαίσθητη μέθοδος ανίχνευσης των HPV ιών, δεδομένου ότι βασίζεται στην ενίσχυση του αριθμού των αντιγράφων του υπάρχοντος ιϊκού DNA με εκκινητές (primers) κατά χιλιάδες φορές, με αποτέλεσμα την άμεση και εύκολη ανίχνευση του. Η τεχνική PCR εφαρμόζεται άριστα σε κύτταρα που λαμβάνονται από την περιοχή πρωτίστως πέριξ της μεταβατικής ζώνης και ευρύτερα από τον εξωτράχηλο και ενδοτράχηλο καθώς και σε τραχηλικές βιοψίες φρέσκου ιστού ή μονιμοποιημένου και σε παραφίνη.

Στην αποτελεσματικότερη πρόληψη του τραχηλικού καρκίνου συμβάλλουν ουσιαστικά ο εντοπισμός και αντιμετώπιση των συμπαραγόντων στην ανάπτυξή του και ιδίως της λοίμωξης από ερπητοϊούς και χλαμύδια, η ανίχνευση των οποίων μπορεί να γίνει στο εναιώρημα των κολποτραχηλικών κυττάρων ταυτόχρονα με τον έλεγχο του HPV DNA.

Εφαρμογές του ελέγχου του HPV DNA

§ Ως βασική μέθοδος μαζικού ελέγχου (screening) σε γυναίκες άνω των 30 ετών ανά έτος σε συνδυασμό με το Pap test.

§ Σε περιπτώσεις με ASCUS στην κυτταρολογική εξέταση.

§ Σε περιπτώσεις LSIL με αρνητική κολποσκόπηση.

§ Παρακολούθηση ασθενών μετά από θεραπεία υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης πλακώδους επιθηλίου τραχήλου.

§ Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ κυτταρολογικής εξέτασης, κολποσκόπησης και ιστολογικής εξέτασης.

§ Στην εκτίμηση της πιθανότητας υποτροπής μετά από θεραπευτική αφαίρεση της βλάβης.

Επίπεδα Φαρμάκων
Κωδικός  Περιγραφή 
1491 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
9000 Επίπεδα Λιθίου
9005 Επίπεδα Ακεταμινοφαϊνης (Paracetamol)
9008 Επίπεδα Αμικασίνης
9013 Επίπεδα Chloraphenicol (Chloromycetil)
9014 Επίπεδα Desipramine (Nourpramine)
9015 Επίπεδα Βαλπροϊκού οξέος (Depakin)
9016 Επίπεδα Dibecacin
9017 Επίπεδα Διγιτοξίνης (Lanatoxin, Cardigin)
9018 Επίπεδα Διγοξίνης (Lanoxin)
9019 Επίπεδα Disopiramide (Norpace)
9021 Επίπεδα Epanotin
9024 Επίπεδα Lindocaine (Xylocaine)
9025 Επίπεδα Morphine (Codeine, Hydrocodone)
9026 Επίπεδα N-Acetylprocainamide (Napa)
9027 Επίπεδα Netylmycin (Netromycin)
9028 Επίπεδα Nortriptyline (Arentyl)
9029 Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης
9030 Επίπεδα Propanolol (Interal)
9031 Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης (Tegretol)
9033 Επίπεδα Salicylic Acid (Aspirin)
9034 Επίπεδα Streptomycin (Streptorex)
9035 Επίπεδα Phenobarbital (Luminal)
9036 Επίπεδα Phenytoin (Dilantin, Epanutin)
9038 Επίπεδα Mysoline
9039 Επίπεδα Κυκλοσπορίνης
9040 Επίπεδα Κλοναζεπάμης (Rivotril)
9041 Επίπεδα Υδαντοϊνης
9042 Επίπεδα Αμιωδαρόνης (Agoron)
9043 Επίπεδα Diazepam (Valium)
9044 Επίπεδα Λιδοκαϊνης (Xylocaine)
9046 Επίπεδα Τομπραμυκίνης (Nebcin)
9047 Επίπεδα Difenal
9048 Επίπεδα Ecstasy
9049 Επίπεδα Αιθανόλης (Ethanol)
9051 Επίπεδα ΠΡΙΜΙΔΟΝΗΣ
Έλεγχος Συνδρόμου DOWN

A-TEST (15-22 εβδομάδα, DOWN/NTD)
Ο έλεγχος του Συνδρόμου Down & βλαβών του νωτιαίου σωλήνα (Α-Test) γίνεται από τη 15η έως την 22η εβδομάδα της εγγυμοσύνης. Εάν υπάρχει προηγούμενη κύηση με NTD ή DOWN συνιστάται αμνιοκέντηση ευθυς εξ’ αρχής.

Απαραίτητα στοιχεία Συμπληρωματικά στοιχεία
1. Ηλικία μητέρας 1. Βάρος της μητέρας
2. Ηλικία εμβρύου: BPD (αμφιβρεγματική διάμετρος)ή

 ΤΕΡ (τελευταία έμμηνος ρύση)

Σακχαρώδης διαβήτης εξαρτώμενος από ινσουλίνη
  3. Δίδυμη κύηση

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τις εξετάσεις:

1. a-FP

2. b-hCG (β-χοριακή)

3. Ελεύθερη Οιστριόλη (Ε3)

Από τη σχετική βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι ο εργαστηριακός έλεγχος για το σύνδρομο DOWN μπορεί να ανιχνεύσει δύο στις τρεις των περιπτώσεων. Επιβεβαιωμένο 100% αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε με καρυότυπο ύστερα από αμνιοκέντηση, διαδιακσία που εγκυμονεί κίνδυνο αυτόματης αποβολής σε ποσοστό 0,5-2%.

Αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης

Δίδονται οι τιμές των εργαστηριακών μετρήσεων (α-FP, β-HCG, Ε3) και δίπλα από αυτές αναγράφεται η εκτίμηση σε MOM της παραμέτρου (MOM = Multiple Of the Median = Πολλαπλάσιο της μέσης τιμής). Όταν έχουμε 1,40 ΜΟΜ π.χ. στην α-Fpσημαίνει ότι η μετρηθείσα τιμή στατιστικά είναι 1,4 φορές μεγαλύτερη από την μέση στατιστική τιμή της α-FP για την ανάλογη ηλικία κυήσεως. Η κλασική εικόνα του συνδρόμου DOWN σε ΜΟΜ είναι:

1. a-FP = 0,75 ΜΟΜ

2. b-hCG = 2.15 ΜΟΜ

3. (Ε3) = 0,75 ΜΟΜ

Συμπεράσματα του ελέγχου DOWN

Το συμπέρασμα του ελέγχου επικεντρώνεται στο στατιστικά εκτιμώμενο κίνδυνο. Ο κίνδυνος DOWN με βάση την ηλικία και μόνο της μητέρας όπως και ο κίνδυνος για NTD αναφέρεται στη σχετικη΄βιβλιογραφία. Ειδικότερα:

Εκτιμώμενος κίνδυνος DOWN βάσει της ηλικίας της μητέρας Αυτή η πιθανότητα δίδεται από τη σχετική βιβλιογραφία π.χ. για ηλικία μητέρας 25 έτη είναι 1:1300, για 30 έτη 1:860 και για 35 έτη 1:350.
Εκτιμώμενος κίνδυνος DOWN στατιστικά Εδώ συμπυκνώνεται η ουσία της εξέτασης. Το όριο θετικού / αρνητικού είναι το 1:1250. Τιμές σε αρνητική περιοχή κοντά στο όριο πρέπει να επανεξετάζονται (π.χ. 1:1310).
Εκτιμώμενος κίνδυνος NTD Αναφέρεται στην στατιστική πιθανότητα για βλάβες τουνωτιαίου σωλήνα και ανεγκεφαλίας του εμβρύου. Τιμές της α-FP πάνω από 2,00 ΜΟΜ δεν είναι επιθυμητές και συνιστάται περαιτέρω έλεγχος (επανάληψη εξέτασης ή αμνιοκέντηση).

B-TEST (13-22 εβδομάδα, DOWN/NTD)
Ο έλγχος του Συνδρόμου DOWN & βλαβών του νωτιαίου σωλήνα (Β-Test) γίνεται από τη 13η έως την 22η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Τα απαραίτητα και συμπληρωματικά στοιχεία της εξέτασης είναι τα ίδια με αυτά του Α-test. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τις εξετάσεις:

1. a-FP

2. free b-hCG (ελεύθερη β-χοριακή)

με όριο θετικού / αρνητικού το 1:250.

PAPP-A TEST (10-14 εβδομάδα, DOWN)
Ο Έλεγχος του Συνδρόμου DOWN με το PAPP-A Test γίνεται από την 10η έως την 14η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Η επίσπευση του χρόνου εκτέλεσης της δοκιμασίας αποτελεί το βασικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, τόσο για ιατρικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους. Το απαραίτητα και συμπληρωματικά στοιχεία της εξέτασης είναι τα ίδια με αυτά του Α-test. Επιπλέον επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο στοιχείο είναι η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τις εξετάσεις:

1. PAPP-A (πρωτεϊνη Α)

2. free b-hCG (ελεύθερη β-χοριακή)

με όριο θετικού / αρνητικού το 1:250


Αιμοανάλυση ΕΒΡΟΥ
Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο

Κων/νου Παλαιολόγου 30
(γωνία Ι. Καβύρη) 1ος Όροφος
68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.:    25510 89927
Κινητό: 6947 405557
Fax:     25510 88755

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ωράριο Λειτουργίας Ιατρείου:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
Σάββατο: 08:00 - 13:00


Αιμοανάλυση ΕΒΡΟΥ
Αιμοληπτήριο Σαμοθράκης

Καμαριώτισσα-Σαμοθράκη
(Δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς)
68100, Σαμοθράκη

Τηλ.:    25510 41100

Ωράριο Λειτουργίας Αιμοληπτηρίου:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 13:00