Ορμονολογικό Τμήμα


 
                

Οι ορμόνες αποτελούν χημικά στοιχεία, τα οποία παράγονται σε ένα μέρος του σώματος (π.χ. υπόφυση,

Θυροειδή αδένα, ενδοκρινείς αδένες, επινεφρίδια, κ.α.), και μέσο του αίματος μεταφέρονται σε άλλα μακρινά

όργανα ή ιστούς, όπου και επιδρούν. Η ορμονική επίδραση πραγματοποιείται σε υποδοχείς στα κύτταρα

στόχους, οπου έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίησή τους. Η ενεργοποίηση αυτή οδηγεί στη συνέχεια σε

αλλαγές, όπως διαφοροποίηση στην ανάπτυξη, λειτουργία και μεταβολισμό του κυττάρου. Σαν αποτέλεσμα, η

μελέτη των ορμονών αποτελεί βασικό στοιχείο στην υγεία.

                                         

Στο ορμονολογικό εργαστήριο εκτελούνται όλες οι εξετάσεις που έχουν σχέση με τις ορμόνες με τη βοήθεια

σύγχρονων και αυτοματοποιημένων συστημάτων και αναλυτών, όπως:

 

  • Θυρεοειδούς
  • Γονιμότητας
  • Ανδρογόνων
  • Οστεοπόρωσης
  • Σακχαρώδη διαβήτη
  • Επινεφρίδια
  • Προγεννητικού ελέγχου
  • AMH (Anti-Mullerian Hormone)
  • Inhibin b

 

Κυριότερες εξετάσεις

TSH, T3, T4, Ελεύθερη Τ3, T4 (FT3, FT4), ΑΘΑ–Μ, Τ, Anti–TPO, Anti–TG, TSI, TBG, TG–θυρεοσφαιρίνη,

β–HCB (χοριακή), Οιστραδιόλη–Ε2, FSH, LH, PRG, PRL, Οιστριόλη Ε3, Οιστριόλη ελεύθερη (uΕ3), Οιστρόνη,

Τετοστερόνη, 17–ΟΗ–PRG, DHEA, –S, Αλδοστερόνη, Κορτιζόλη, NT–PRO BNP (εγκεφαλικού νατριουρητικού

πεπτιδίου) και άλλες πολλές.