Μικροβιολογικό Τμήμα


 
                

Οι μικροοργανισμοί χωρίζονται σε προκαρυωτικούς (χωρίς πυρήνα), π.χ. βακτηρίδια, σε ευκαρυωτικούς

(έχουν πυρήνα), π.χ. μύκητες και πρώτιστα, και στους ιούς. Η Μικροβιολογία αποτελεί κλάδο της Ιατρικής και

της Βιολογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη αυτών των μικροοργανισμών, στις διαφορετικές στους ιδιότητες,

καθώς και στις κλινικές εφαρμογές τους.

Στο Μικροβιολογικό τμήμα, πραγματοποιούνται όλες οι βασικές εξετάσεις ρουτίνας για την ανίχνευση των

βακτηριδίων.

Τα τελευταία χρόνια, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, έχει επιτευχθεί η

ακριβέστερη και ταχύτερη ανίχνευση και διάγνωση μικροβιακών λοιμώξεων ή ασθενειών, όπως:

Διάγνωση Kολοβακτηριδίου (Escherichia coli), Πρωτέα (Proteus vulgaris), Ψευδομονάδα (Pseudomonas

aeruginosa), Στρεπτόκοκκου (Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes), χρυσίζων

Σταφυλόκοκκου (Staphylococcusaureus), κ.α.

 

Κυριότερες εξετάσεις:

Καλλιέργειες ούρων, πτυέλων, κολπικού, κ.α. Εκτέλεση δοκιμών ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα). Μοριακές

μέθοδοι για την ανίχνευση ιών και μικροβίων - Αντισώματα Ερυθράς, Ανεμευλογίας, Τοξόπλασμα,

Κυτταρομεγαλοϊό, Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Χλαμύδια, Λιστέρια, Μυκόπλασμα, κ.α.