Τμήμα Καλλιεργειών - Μυκητολογικό


 
                

Α. Διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούν μικροσκόπηση – Διάφορες άλλες.

1.     Άμεση μικροσκοπική εξέταση για άπεπτα στοιχεία κοπράνων (λίπος-μυϊκές ίνες- άμυλο).

2.     Άμεση μικροσκοπική εξέταση βιολογικών υγρών (Μέτρηση κυττάρων- τύπος ΕΝΥ, περιτοναϊκό,  

       αρθρικό, πλευριτικό κ.α.).

3.     Άμεση μικροσκοπική εξέταση (νωπό παρασκεύασμα) κολπικού, τραχηλικού, ουρηθρικού, προστατικό.

4.     Άμεση μικροσκοπική εξέταση (σκοτεινό πεδίο) για Σπειροχαίτη και Λεπτόσπειρα.

5.     Άμεσο κατά Gram παρασκεύασμα πτυέλων, κολπικού, ουρηθρικού κλπ.

6.     Άμεσο κατά Gram παρασκεύασμα για κυνάγχη Vincent.

7.     Άμεσο παρασκεύασμα Βιολογικών υγρών για οξεάντοχα Βακτηρίδια – χρώση - Ziehl –Nielsen.

8.     Tροποποιημένη Ziehl –Nielsen για Nocardia.

9.     Tροποποιημένη Ziehl –Nielsen για Cryptosporidium.

10.   Παρασιτολογική κοπράνων.

11.   Οξύουροι στα κόπρανα (Scotch Tape).

12.   Pneumocystis carinii σε βρογχοκυψελιδικό έκλπυμα (άμεσος ανοσοφθορισμός).

13.   Clamydia trachomatis, σε κολπικό, τραχηλικό, ουρηθρικό, προστατικό, σπέρμα (άμεσος

       ανοσοφθορισμός).

14.   Γενική εξέταση ούρων.

15.   Οσμωτική πίεση ορού- ούρων.

16.   Λεύκωμα Bence-Jones στα ούρα.

17.   Μυοσφαιρίνη ούρων.

18.   Εξέταση ούρων για κύηση.

19.   Αναζήτηση Αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα:

       α) Μέθοδος Mayer,

       β) Ανοσοχρωματογραφική μέθοδος.

 

Β. Καλλιέργειες για κοινά αερόβια παθογόνα

1.     Κ/α αίματος (αερόβια, αναερόβια) και με ανασταλτικές ουσίες για αντιβιοτικά.

2.     Κ/α βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, περιτοναϊκό, αρθρικό, πλευριτικό κ.α.).

3.     Κ/α ποσοτική ούρων.

4.     Κ/α κολπικού, τραχηλικού, ουρηθρικού, σπέρματος.

5.     Κ/α προστατικού κατά Stamey- Mears.

6.     Κ/α φαρυγγικού, αμυγδαλικού, οφθαλμικού, ωτικού κλπ.

7.     Κ/α πτυέλων, βρογχικών εκκριμάτων, βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος, PSB.

8.     Κ/α πύου, δερματικών βλαβών, υγρών παροχέτευσης κ.λ.π..

9.     Κ/α άκρων ενδαγγειακών καθετήρων.

10.   Κ/α κοπράνων για Salmonella- Shigella.

 

Γ.    Καλλιέργειες για ειδικά παθογόνα

1.     Κ/α για μύκητες (κάντιντα, κρυπτόκοκκο, ασπέργιλλο, κ.λ.π.) σε όλα τα ανωτέρω δείγματα.

2.     Κ/α για μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης σε ούρα, πτύελα κ.λ.π.(για καλλιέργεια αίματος συνεννόηση με το

       εργαστήριο).

3.     Κ/α για Mycoplasma hominis και Ureoplasma urealyticum σε δείγματα ουροποιογεννητικού.

4.     Κ/α για Gardnerella vaginalis.

5.     Κ/α για β- αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Β (σε κολπικό).

6.     Κ/α για γονόκοκκο(σε ουρηθρικό, προστατικό, τραχηλικό).

7.     Κ/α κοπράνων για C. Difficile.

8.     Κ/α κοπράνων για Campylobacter.

9.     Κ/α κοπράνων για V. Cholerae.

10.   Κ/α κοπράνων για Yersinia.

11.   Κ/α φαρυγγικού για Κορυνοβακτηρίδιο Διφθερίτιδας.

12.   Κ/α φαρυγγικού για παθογόνες Ναισσέριες.

13.   Κ/α για Nocardia.

14.   Κ/α για για Listeria.

15.   Κ/α για άλλα ειδικά παθογόνα (συνεννόηση με το εργαστήριο).

16.  Ταχεία απομόνωση μυκοβακτηριδίων με αυτόματο σύστημα Bactec.

 

 Δ. Αναερόβιες καλλιέργειες

1.     Αίματος.

2.     Βιολογικών υγρών κλειστών κοιλοτήτων (ΕΝΥ, περιτοναϊκό, πλευριτικό κ.α.).

3.     Πύου αποστημάτων, εμπυημάτων κ.α..

4.     Νεκρωμένων ιστών.

5.     Υλικού διατραχειακής παρακέντησης πνεύμονος.

6.    Άλλα (συνεννόηση με το εργαστήριο).

 

Ε. Μέθοδοι Προσδιορισμού Ευαισθησίας στα αντιβιοτικά

1.     Αντιβιόγραμμα – μέθοδος διάχυσης με δίσκους (Kirby - Bauer).

2.     Ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα σε Gram θετικά και Gram αρνητικά (MIC) .

3.     Ελάχιστη βακτηριοκτόνος πυκνότητα (MBC).

4.     E - test για μύκητες.

5.     E - test για απαιτητικά μικρόβια.

6.     E - test για αναερόβια (συνεννόηση με το εργαστήριο).

 

ΣΤ. Μικροβιολογικές εξετάσεις που αφορούν Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

1.     Έλεγχος ρινικής φορείας για MRSA.

2.     Έλεγχος φορείας για άλλο μεταδοτικό νόσημα στο προσωπικό και στους ασθενείς.

3.     Έλεγχος μικροβιακού φορτίου στους χώρους του Χειρουργείου.

4.     Μικροβιολογικός έλεγχος κλιβάνων Κεντρικής αποστείρωσης.

5.     Έλεγχος για υφομύκητες σε χώρους λευκοπενικών ασθενών.

6.     Τυποποήση επιδημικών στελεχών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

7.     Συνεχής παρακολούθηση (surveillance) της συχνότητας απομόνωσης και ποσοστών ευαισθησίας στα εν  

       χρήσει αντιμικροβιακά των Νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών στελεχών.

8.     Ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους στελεχών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

9.     Συνεχής παρακολούθηση (surveillance) βακτηριδίων για εμφάνιση κατά συρροή κρουσμάτων

       Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.