Ανοσολογικό Τμήμα


 
                

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί έναν αξιοσημείωτο μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος προστατεύει τον

οργανισμό από παθογόνους μικροοργανισμούς και τον καρκίνο. Η Ανοσολογία αποτελεί έναν κλάδο των Ιατρικών και

Βιολογικών επιστημών που μελετάει τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος κάτω από φυσιολογικές και

παθολογικές καταστάσεις. Στο ανοσολογικό τμήμα, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη της Μοριακής Βιολογίας και την

ανακάλυψη νέων ανοσοβιολογικών δεικτών, γίνονται εξετάσεις που οδηγούν στον προσδιορισμό των παθολογικών

μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος. Με τη βοήθεια σύγχρονων και

αυτοματοποιημένων αναλυτών (π.χ. ΑΙΑ), μπορούν να γίνουν άμεσα ακόμα και οι πιο εξειδικευμένες ανοσολογικές

εξετάσεις, παρέχοντας έτσι πρωταρχικό ρόλο στην κλινική διάγνωση ασθενειών, όπως:

 

1. Ανοσοανεπάρκειες, π.χ. σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), χρόνια κοκκιωμάτωση.

          Αυτοάνοσα νοσήματα, π.χ. συστηματικός ερυθρωματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Hashimoto's θυρεοειδίτιδα, myasthenia gravis.

          Υπερευαισθησίες, π.χ. αλλεργίες και άσθμα.

          Λοιμώδη νοσήματα, π.χ. ηπατίτιδες, HIV, λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV), τοξοπλάσμωση.

          Ανοσοϋπερπλασίες και καρκίνος.

          κυριότερες εξετάσεις >>

 

2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Αντιπυρηνικά/ ΑΝΑ, Anti–ENA, –DNA, Anti SS–A (Ro), SS–B (La), Anti–Sm, Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide

Antibody), ASMA, Ανοσοσφαιρίνες IgA, G, M, D, E, Anti–RNP, APCA, C–ANCA (PR3), P–ANCA (MPO), Anti–SMA,

CRP, RA–test, β2 – Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, C Ολικό, Anti–dsDNA, Anti–ssDNA, Anti–μιτοχονδριακά

(ΑΜΑ), Anti–ωοθηκικά.

 

3. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ηπατίτιδες, Ερυθρά (Rubella) HIV I, II, Τοξόπλασμα, Kυτταρομεγαλοϊό (CMV), Έρπης (HSV), Ελικοβακτηρίδιο,

Χλαμύδια, Ανεμευλογιά (VZV), Λιστέρια, Μυκόπλασμα, ASTO, EBV, Αντισώματα ιλαράς, Borrelia, Brucella,

Παρωτίτιδα, Αντιεχινοκοκκικά Αb, Αντισώματα λεπτοσπείρωσης.

 

4. Διάφορες

Anti–GAD, IA–2 έναντι τυροσίνης, Ινσουλινικά αντισώματα, Αντι–παγκρεατικά αντισώματα ICA, Αντισώματα έναντι

φωσφατιδυλ – ινοσιτόλης IgM, Αντισώματα έναντι φωσφατιδυλ – ινοσιτόλης IgG.


5.  Δείκτες

 • Καρκινικοί
 • Θυρεοειδικοί
 • Καρδιακοί
 • Αναιμίας
 • Διαβήτη
 • Ορμόνες
 • Λοιμοδών Νοσημάτων
 • Μεταβολισμού των οστών
 • Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
 • Αλλεργίας
 • Σήψης / Βακτηριακών Λοιμώξεων
 • Έλεγχος / Παρακολούθηση Μητρότητας
 • Προεκλαμψίας
 • Προγγενητικός Έλεγχος