Αιματολογικό Τμήμα                

Η αιματολογία είναι κλάδος της ιατρικής και άλλων βιολογικών επιστημών που επικεντρώνεται στη μελέτη του

αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του, και πιο συγκεκριμένα, των άμορφων και έμμορφων συστατικών

του.

Στο αιματολογικό τμήμα, με τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτων (XS-1000i), πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις

ρουτίνας για τη διάγνωση ασθενειών με τη χρησιμοποίηση μεθόδων μοριακής βιολογίας και γενετικής, όπως:

 

-  Αιμολυτικές αναιμίες - Αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. β-Μεσογειακή Αναιμία (β-ΜΑ), Δρεπανοκυτταρική Αναιμία

   (ΔΑ), ασθένεια Cooley.

-  Αιματολογικές κακοήθειες, π.χ. λευχαιμίες.

-  Ασθένειες Πήξης, π.χ. αιμοφιλία, θρομβοκυττοπενία, και Von Willebrand.

 

Κυριότερες εξετάσεις:

 

1. Γενικες αιματος

Γενική αίματος, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.), Δίκτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ), G–6–PD, Τέστ,

Ομάδες αίματος, Rhesus, Coombs (Έμμεσος και άμεσος).

 

2. Εξετασεις Πηξεως

A.P.T.T., D–Dimer (D – διμερής ινικής), Du, APC Resistance, Αναστολέας ενεργού Πλασμινογόνου (PAI),

Αντιπηκτικό λύκου, Ινωδογόνο (Fibrinogen), Πλασμινογόνο, Πρωτεΐνη S (Ολική και ελεύθερη), Πρωτεΐνη C,

Χρόνος πήξεως,  θρομβίνης (ΤΤ), προθρομβίνης (PT), INR, χρόνος ροής, Παράγων Vc, Anti–thrombin III,

Φιμπρονεκτίνη.