Τμήματα
Στην Αιμοανάλυση Έβρου υπάρχουν τα παρακάτω τμήματα:


  Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αλεξανδρούπολη,  Αιματολογικές εξετάσεις Αλεξανδρούπολη
Μικροβιολόγοι Αλεξανδρούπολη,  εξετάσεις αίματος, εξετάσεις ούρων, βιοχημικό, μοριακό