Πιστοποίηση ISO 9001:2008


Το ιατρείο μας πιστοποιήθηκε με την εφαρμογή
κατά ISO 9001:2008, για δεύτερη φορά,
τον Απρίλιο του 2010 από την
TUV HELLAS.

Προσπαθούμε πάντα να συμβαδίζουμε με τα διεθνή πρότυπα Ποιότητας για να μπορούμε
να προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλές υπηρεσίες.

 
         

Τι είναι το ΙSO 9001;

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 από τη νέα, και επι του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται;

Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις μπορούν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.

Οφέλη από την εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001

Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας βελτίωσης η επιχείρηση δεσμεύεται να παρέχει πάντα, σύμφωνα με την εφαρμογή, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες της.


Πατήστε επάνω στην εικόνα για να
δείτε το Πιστοποιητικό σε μεγέθυνση.