Κατάλογος Εξετάσεων Μοριακής Μικροβιολογίας

 
         Iso 
Ανίχνευση των ιών του Απλού Έρπητα 1, 2 HSV-1/2
Ανίχνευση του ιού της Ανεμοβλογιάς / Έρπητα Ζωστήρα VZV / HHV3
Ανίχνευση του ανθρώπινου Ερπητοϊού 4 EBV
Ανίχνευση του ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού HCMV
Ανίχνευση του ανθρώπινου Ερπητοϊού 6 HΗV6
Ανίχνευση του ανθρώπινου Ερπητοϊού 7 HΗV7
Ανίχνευση του ανθρώπινου Ερπητοϊού 8 HΗV8
Ανίχνευση του εντεροϊού Enterovirus
Ανίχνευση των ιών polyoma Polyoma ΒΚ, JC, SV40
Ανίχνευση του ιού influenza Influenza A/B
Ανίχνευση του ιού parainfluenza Parainfluenza 1,2,3
Ανίχνευση του ιού της ερυθράς Rubella
Ανίχνευση και τυποποίηση των ιών του Ανθρώπινου Θηλώματος «κονδυλώματα» HPV
Ανίχνευση του ανθρώπινου παρβοϊού Β19 PV Β19
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της Ηπατίτιδας Β HBV DNA
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της Ηπατίτιδας C HCV RNA
Προσδιορισμός γονοτύπου του ιού της Ηπατίτιδας C Γονότυπος ΗCV
Ανίχνευση των Μυκοβακτηριδίων της φυματίωσης M.tuberculosis
Ανίχνευση των άτυπων Μυκοβακτηριδίων Άτυπα Μυκοβακτηρίδια
Ανίχνευση Μυκοπλάσματος Mycoplasma hominis
Ανίχνευση Ουρεαπλάσματος Ureaplasma urealyticum
Ανίχνευση των Χλαμυδίων Chlamydia trachomatis
Ανίχνευση του Χλαμυδίου της πνευμονίας Chlamydia pneumoniae
Ανίχνευση του Τοξοπλάσματος Toxoplasma gondii
Ανίχνευση της Βρουκέλας Brucella
Ανίχνευση του βακτηρίου της Λεγιονέλλας Legionella pneu.
Ανίχνευση του βακτηρίου της Λιστέριας Listeria monocytogenes
Ανίχνευση Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneu.
Ανίχνευση Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis
Ανίχνευση των πρωτοζώων της Λεϊσμανίασης Leishmania
Ανίχνευση Yersinia enterocolitica Yersinia
Ανίχνευση Aspergillus sp. Aspergillus sp.
Ανίχνευση Shigella Shigella
Ανίχνευση Campylobacteur Campylobacteur
Ανίχνευση του ιού της Γρίππης Η1Ν1 Η1Ν1