Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Patient Link


Το
Patient Link είναι μία υπηρεσία διαμόρφωσης και οργάνωσης ηλεκτρονικού                             ιατρικού ιστορικού για κάθε χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να έχει άμεση πρόσβαση                                    στο ιστορικό των εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργαστήριό μας με                                     τον πλέον ασφαλή τρόπο αποθήκευσης.

Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων κατοχυρώνονται με τη χρήση ενός                              κωδικού ΡΙΝ, ο οποίος μπορεί να αλλάζει κατά την κρίση του χρήστη.

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από το χρήστη όσο                                      και από τον προσωπικό του ιατρό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Οι απαντήσεις των εργαστηριακών εξετάσεων είναι διαθέσιμες στην ιατρική μονάδα.