Μοριακός Έλεγχος PCR


Η ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στον εργαστηριακό τομέα της ιατρικής και αναζητώντας τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια στη διεξαγωγή εξετάσεων, έχει οργανώσει το τμήμα της Μοριακής Μικροβιολογίας.
                 

Στο τμήμα της Μοριακής Μικροβιολογίας ανιχνεύονται ιοί, βακτήρια, μύκητες και πολλοί άλλοι μικροοργανισμοί         με τη μέθοδο της PCR, σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών υλικών.

Η PCR ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 1985 και σήμερα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις της δεκαετίας.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματά της είναι:

  • Υψηλή ευαισθησία, λόγω ακριβούς ποσοτικοποίησης της συγκέντρωσης μολυσματικών παραγόντων.
  • Ανίχνευση DNA ή RNA μολυσματικών παραγόντων, όπως βακτηρίων ή ιών σε κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα, εκεί όπου άλλες παραδοσιακές εργαστηριακές μέθοδοι (καλλιέργεια, ανίχνευση αντισωμάτων)     μας δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.
  • Ταχύτερη ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων.
  • Δυνατότητα αλληλουχιών DNA ή RNA από μικροποσότητες οποιουδήποτε βιολογικού υλικού.

Κατάλογος Εξετάσεων Μοριακής Μικροβιολογίας