Ειδικές Εξετάσεις

Στην Αιμοανάλυση Έβρου εκτελούνται οι παρακάτω ειδικές εξετάσεις:
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αλεξανδρούπολη,  Αιματολογικές εξετάσεις Αλεξανδρούπολη
Μικροβιολόγοι Αλεξανδρούπολη,  εξετάσεις αίματος, εξετάσεις ούρων, βιοχημικό, μοριακό