Βιογραφικό


                    

 Φωτεινή Σωπασή Ρωμανίδου
  Ιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος