Μάθετε
τα πάντα
για τις αλλεργίες


 

Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται παγκόσμια ραγδαία αύξηση των αλλεργικών αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής αρκετών ανθρώπων και σε ακραίες καταστάσεις να κινδυνεύει ακόμα    και η ίδια η ζωή τους. Υπολογίζεται δε ότι το  25-30% του πληθυσμού παγκόσμια  υποφέρει από αλλεργίες.

                    

Η αλλεργία είναι σύνθετη λέξη και προέρχεται από τον συνδυασμό  των   λέξεων «άλλο + έργο». Ο πρώτος που πρότεινε τον όρο αυτό   ήταν ο Αυστριακός παιδίατρος Clemens von Pirquet, ο οποίος παρατήρησε το 1905 ότι κατά την επαναχορήγηση ετερόλογων ορών, ορισμένα άτομα αντί ανοσία εμφάνιζαν ορονοσία. Δηλαδή, το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντί   να εμφανίζει τη φυσιολογική δραστηριότητα για την οποία έχει ταχθεί από τη φύση, να εμφανίζει δηλαδή φύλαξη του οργανισμού (ανοσία), εμφάνιζε  α -φύλαξη (αναφυλαξία) δηλαδή άλλο έργο (αλλεργία).

Τι είναι αλλεργία:

 Επομένως, αλλεργία χαρακτηρίζεται κάθε ανώμαλη ή υπερβολική αντίδραση (υπερευαισθησία) του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού σε ουσίες οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες ΔΕΝ    είναι επικίνδυνες ή βλαβερές για τον οργανισμό όπως, γύρεις δένδρων και φυτών, πρωτεΐνες τροφίμων κλπ. Οι ουσίες αυτές μπορεί να εισέλθουν  στο σώμα μέσω της εισπνοής, της κατάποσης, ή με την επαφή στο  δέρμα.

Οι ουσίες που προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις ονομάζονται     αλλεργιογόνα.   

Μηχανισμός Δράσης:

Τα φυσιολογικά άτομα ανέχονται την επαφή του οργανισμού με αυτά   τα αλλεργιογόνα χωρίς το ανοσοποιητικό τους σύστημα να αντιδρά. Παρουσιάζει δηλαδή ανοσολογική ανοχή. Η ανοσολογική ανοχή είναι απαραίτητη διότι ο οργανισμός μας είναι υποχρεωμένος να έρχεται σε επαφή με συστατικά που δεν έχουν την ίδια σύσταση με τα δικά του      και συνεπώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα να ανέχεται αυτή την επαφή χωρίς να αντιδρά, επειδή τα ξένα συστατικά είναι τις περισσότερες   φορές χρήσιμα. Για παράδειγμα, εάν δεν υπήρχε το φαινόμενο της ανοσολογικής ανοχής τότε δεν θα μπορούσαμε να     φάμε ζωικές ή  φυτικές πρωτεΐνες.                           

Δείτε τον κατάλογο των αλλεργιογόνων.

Ξεφυλίστε τον επιτόπου  ή  πατήστε επάνω στη λέξη
"expand" για μεγέθυνση και καλύτερη ανάγνωση.