ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ  (mycoplasma Hominis)

ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ  (ureaplasma urealyticum)

Ανήκουν, μαζί με τη ΣΥΦΙΛΗ, τη ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ή βλεννόρροια και τα ΧΛΑΜΥΔΙΑ, στα λεγόμενα
"Βακτηριογεννή Αφροδίσια Νοσήματα"


                    

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ  (Mycoplasma Hominis)
 
Τα Μυκοπλάσματα αποτελούν τους μικρότερους οργανισμούς που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί στη φύση. Το στέλεχος Mycoplasma hominis είναι ένα βακτήριο που ενδημεί στη γεννητική περιοχή κυρίως γυναικών αλλά και ανδρών. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να γίνει παθογόνο και να δημιουργήσει λοιμώξεις όπως ενδομητρίωση, σαλπιγγίτιδα, χοριοαμνιονίτιδα, υπογονιμότητα και φλεγμονώδη πυελική νόσο. Έχει επίσης συσχετιστεί με τη γέννηση νεογνών με μικρό βάρος γέννησης, αυτόματες αποβολές, πρόωρη ρήξη των μεμβρανών, γέννηση νεκρών εμβρύων, επιλόχειες λοιμώξεις και πυρετό.
 
Στους άνδρες προκαλεί ουρηθρίτιδα, επιδιδυμίτιδα και προστατίτιδα, παθήσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε υπογονιμότητα.

Από κολποτραχηλικά επιχρίσματα ασυμπτωματικών και σεξουαλικά ενεργών γυναικών έχει απομονωθεί σε ποσοστό 21-53%. Αυτός o επιπoλασμός είναι κάπως μικρότερος στους άνδρες. Έχει επίσης απομονωθεί από το αίμα σε περίπου 10% των γυναικών με επιλόχειο πυρετό, αλλά όχι από απύρετες γυναίκες που είχαν αποβολές ή από υγιείς γυναίκες που ήταν έγκυες.

Όσον αφορά τις έξω-γεννητικές λοιμώξεις, το M. Hominis είναι υπεύθυνο για περιπτώσεις πυελονεφρίτιδας, μετεγχειρητικές λοιμώξεις της πληγής αλλά και λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.


Δειγματοληψία

Η εξέταση μπορεί να γίνει σε κολπικό-τραχηλικό υγρό, οφθαλμικό υγρό, αίμα, σπέρμα, ούρα, ιστό περιόδου και αμνιακό υγρό.

ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ  (Ureaplasma Urealyticum)


Αυτό είναι ένα βακτήριο που ανήκει στο είδος Mycoplasmataceae. Το Ureaplasma urealyticum αποτελεί μέρος των μικροοργανισμών που ζουν σε υγιή άτομα συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών.  Από κολποτραχηλικά επιχρίσματα ασυμπτωματικών και σεξουαλικά ενεργών γυναικών έχει απομονωθεί το στέλεχος Ureaplasma Urealyticum σε ποσοστό 40-80%. Αυτός o επιπoλασμός είναι κάπως μικρότερος στους άνδρες. Η συχνότητα απομόνωσης του μικροβίου αυτού σε σχέση με το  M. Hominis είναι 4 φορές μεγαλύτερη.

Το U. Urealyticum είναι τόσο συχνό, ώστε το βρίσκουμε περίπου στο ένα τρίτο (30%) όλων των νεογέννητων κοριτσιών. Μετά την εφηβεία, η προσβολή από ουρεόπλασμα συμβαίνει κυρίως μέσω σεξουαλικών επαφών.

Αν και το ουρεόπλασμα έχει ενοχοποιηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1960 για αυτόματες αποβολές στις έγκυες (επειδή βρέθηκε σε υλικό αποβολών), δεν έχει επιβεβαιωθεί μια αιτιολογική συσχέτιση. Και αυτό επειδή είναι πιθανότερη η επιμόλυνση του υλικού με το ουρεόπλασμα, κατά τη διέλευση από τον τράχηλο και τον κόλπο.


Δειγματοληψία

Η εξέταση μπορεί να γίνει σε κολπικό-τραχηλικό υγρό, οφθαλμικό υγρό, αίμα, σπέρμα, ούρα, ιστό περιόδου και αμνιακό υγρό.